തക്കാളിയും സൂര്യാഘാതവും തമ്മിലെന്ത് ?

തക്കാളിയും സൂര്യാഘാതവും തമ്മിലെന്ത് ? Sabu Jose (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) ജൈവകലകളെ ബാധിക്കുന്നതും…

തക്കാളി പഴമാണോ പച്ചക്കറിയാണോ ? അമേരിക്കയിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ വരെ നടന്നൊരു ചോദ്യമാണ് !

✍️ Sreekala Prasad നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ താരം തക്കാളി ആണല്ലോ. സസ്യഭുക്കും മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും…

ഇത് എന്താണെന്നല്ലേ ? സംശയിക്കണ്ട പലതരം തക്കാളികളാണ് ചിത്രത്തിൽ !

Baijuraj Sasthralokam ???? പലതരം തക്കാളികളാണ് ചിത്രത്തിൽ???? . ???? ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന തക്കാളികളാണ്…

ദേ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ; തക്കാളിയും ചീരയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം.!

തക്കാളി ചീര ചോളം തുടങ്ങിയ മലക്കറി കറികള്‍ മക്കളെ കഴുപ്പിക്കാന്‍ ഇവര്‍പെടുന്ന പാട് കണ്ടാല്‍ ശരിക്കും ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്