Home Tags Traffic Convex Ovel Mirror

Tag: Traffic Convex Ovel Mirror

കോൺവെക്സ് കണ്ണാടികൾ രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിനുള്ളതല്ല കൂട്ടരേ, ഒരെണ്ണം മതി

0
റോഡുകളിലെ ടി ജങ്ങ്ഷനുകളിലും ദൂരക്കാഴ്ചയെ മറക്കുന്ന വളവുകളിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ടാണല്ലൊ കോൺവെക്സ് കണ്ണാടികൾ (Traffic Convex Ovel Mirror ) സ്ഥാപിക്കുന്നത്.