ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി മാത്രമണിഞ്ഞു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തു വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ട്രിയാശ റോയുടെ മാരക ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങൾ

ഹോട്ട് മോഡലുകൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഇന്നുണ്ടായത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ. കാരണം വൈറൽ…