സിനിമയിലെ ആ ഇൻ്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല; ദുർഗ കൃഷ്ണ

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവനടിമാരിൽ ഒരാളാണ് ദുർഗ കൃഷ്ണ.

ഉടലിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ആറാടുകയാണ്…

നാരായണൻ ഉടൽ : ഇന്ദ്രൻസ് ആറാടുകയാണ്…!! ത്രില്ലെർ സിനിമകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളത്കൊണ്ട് തന്നെ ഉടൽ കാണാനായി…