ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം

ഭൂമിയിലെ മുഴുവന്‍ മണല്‍ തരികളില്‍ ഒരു മണല്‍ത്തരിക്ക് എത്രമാത്രം സ്ഥാനം ഉണ്ടോ അത്രയുമാണ് ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഭൂമിക്കു ഉള്ള സ്ഥാനം

ഡാർക്ക് എനർജിയും പ്രപഞ്ചവികാസവും !

ഈ ഡാർക്ക് എനർജി ( ഇരുണ്ട ഊർജം ) എന്നുപറഞ്ഞാൽ എന്താണ്…?

പ്രപഞ്ച വികാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു

പ്രപഞ്ച വികാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു Sabu Jose (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) പ്രപഞ്ചോല്പത്തീ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച്…

ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ ?

BIG QUESTIONS ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ ? സാബു ജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് )…

റഷ്യൻ ആസ്‌ട്രോഫിസിസിസ്റ്റ് നിക്കോളായ് കർദാഷേവ് ഊർജവിനിയോഗം അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിച്ച നാഗരികതകൾ ഏതൊക്കെ ?

എഴുതിയത് : Santhoshkumar K കടപ്പാട് : നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം റഷ്യൻ ആസ്‌ട്രോഫിസിസിസ്റ്റ് നിക്കോളായ് കർദാഷേവ്…

ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുമോ ?

ലോകാവസാനം ? Sabu Jose (ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് ) പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ആകൃതിയിണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്രവ്യ-ഊര്‍ജ…

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാവിപ്രവചനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് നാസ തയ്യാറെടുക്കുന്നു

Nancy Grace Roman Space Telescope / WFIRST സാബുജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ…

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

തമോദ്വാരങ്ങൾ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഇടനാഴികൾ ?

തമോദ്വാരങ്ങൾ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഇടനാഴികൾ ? Sabu Jose (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) “ഐൻസ്റ്റൈൻ ക്ഷമിക്കുക,…

പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറയുന്നു

സാബു ജോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറയുകയാണ്. നിരവധി ഭൂതല, ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികളുടെ സംഘാതമായ ഗാമ…