കല കലാകാരനെ അതിശയിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും ഭരതന്റെ വൈശാലി

Nishadh Bala കല കലാകാരനെ അതിശയിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും ഭരതന്റെ വൈശാലി എന്ന ചിത്രം. ഭരതന്റെ…

വൈശാലിയെയും മാലിനിയെയും പോലെയും ചിലരുണ്ട്, പുരാണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ

വൈശാലി (1988) – ഇതിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ടോ? Manoj Ivl ലോമശൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു: “ധർമ്മപുത്രാ,…

“ലോമപാദ രാജാവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു” അറ്റ്‌ലസ് രാമചന്ദ്രനെ അനുസ്മരിച്ചു ബാബു ആന്റണി

ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം എന്ന പരസ്യ വാചകം കൊണ്ട് മലയാളഐകളുടെ മനസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ബിസിനസുകാരനും ചലച്ചിത്രനിർമ്മാതാവുമാണ്…