മാറ്റങ്ങളോട് പോസിറ്റീവ് സമീപനം വച്ചു പുലർത്തി മുന്നേറുന്ന വെങ്കിടേഷിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ

Bineesh K Achuthan ആരാധകർ വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദഗ്ഗുബതി വെങ്കിടേഷ് ഇന്ന് (ഡിസംബർ…