ചോര കളിയുമായി ദിവ്യ പിള്ള , ‘അന്ധകാരാ’ ടീസർ

സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നൊന്നില്ല ! ചോര കളിയുമായി ദിവ്യ പിള്ള ! ‘അന്ധകാരാ’ ടീസർ എത്തി!…

രാക്ഷസൻ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടത്തിലെ അതി ക്രൂരനായ വില്ലൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്

രാക്ഷസൻ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടത്തിലെ അതി ക്രൂരനായ വില്ലൻ ഇമ്പരാജിനേ അവതരിപ്പിച്ച നടൻ വിനോദ് സാഗറിന്റെ കുടുംബ വേരുകൾ തിരഞ്ഞു പോയാൽ കൊല്ലത്തെ