“പലരും എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു”, പറവൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ ഡാൻസ് കളിച്ച അമലിന് പറയാനുള്ളത്

“പലരും എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു”  പറവൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ ഡാൻസ് കളിച്ച് വൈറൽ ആയ അമൽ എന്ന…

വൈറൽ ഡാൻസിലും ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണവുമായി വൃത്തികെട്ടവന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

ആ സംഘിയുടെ ഡാൻസ് പോസ്റ്റ് കണ്ട എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല ഇട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ ഗതി മാറിയെങ്കിലും