വീഞ്ഞ് (വൈൻ) കുപ്പികൾ ചരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

അഥവാ കുപ്പികൾ നേരെ വയ്ക്കണമെങ്കിലുള്ള ഏക മാർഗം അവ വെള്ളത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്!

ശാസ്ത്രലോകം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ: തുറക്കണോ, അതോ തുറക്കാതിരിക്കണോ…?

AD 325-നും, AD 350-നും മധ്യേയുള്ള, ഏതെങ്കിലും പുരാവസ്തു സൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവക വീഞ്ഞായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്‌പെയർ വൈൻ കുപ്പിയിലെ വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പല വിദഗ്ധരും സംശയിക്കുന്നു

സ്‌നേക് വൈന്‍ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉപയോഗമെന്ത് ?

സ്‌നേക് വൈന്‍ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉപയോഗമെന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സാധാരണരീതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന…

നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന മദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ? വിവിധ തരം മദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ നിര്‍മ്മാണ രീതികള്‍

കേരളീയരുടെ മദ്യപാനശീലം വലിയ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാണ്. കേരളത്തിലെ മദ്യപാനികള്‍ കുടിച്ചു തീര്‍ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും റെക്കോര്‍ഡ് തുകയ്ക്കാണ്. ഓണത്തിനും