Home Tags X ray invention

Tag: x ray invention

എക്സറേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു കാരണമായ രസകരമായ കഥ (ഒരു X-ray ഓർഡിനറി പ്രണയകഥ)

0
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനും പിന്നെക്കുറെ വർഷങ്ങൾക്കും മുമ്പാണീ കഥ നടക്കുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1895 ൽ. ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.