വിദേശ യൂട്യൂബറായ പെഡ്രോ മോത്തയ്ക്ക് നേരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരന്റെ ആക്രമണം

ജൂൺ 11 ഞായറാഴ്‌ച ബംഗളൂരുവിലെ ചിക്‌പേട്ട് മാർക്കറ്റിന് സമീപം ഒരു ഡച്ച് യൂട്യൂബറായ പെഡ്രോ മോത്തയെ…

യൂട്യൂബർമാർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ?

ആരാണ് യൂട്യൂബർമാർ ?ഒരു മികച്ച യൂട്യൂബറാവാനും അത് വഴി പണം സമ്പാദിക്കാനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യൂട്യൂബർമാർ…