Connect with us

Entertainment

ഐക്യബോധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മനുഷ്യന്റെ കുടിലതകളും

Published

on

നന്ദു നന്ദൻ Concept, Edit നിർവഹിച്ച The Ants വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോർട്ട് മൂവിയാണ്. എന്തെന്നാൽ വളരെ വലിയൊരു ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരെ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉറുമ്പുകൾ ആണ് ഈ ഷോർട്ട് മൂവിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു അനിമേഷൻ വർക്കോ ഒന്നുമല്ല. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആറുമാസത്തോളം എടുത്തു ചെയ്ത വർക്ക് ആണ്.

ഉറുമ്പുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതരായ പ്രാണികളാണ്. വളരെ ചിട്ടയായുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതം ആണ് ഇവർ പരിപാലിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെപ്പോലും അത്‍ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതം ഐക്യത്തോടും ചിട്ടയോടും ആണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഐക്യത്തിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണം ആയി നമുക്ക് കരുതാവുന്ന ജീവികൾ തന്നെയാണ് ഉറുമ്പുകൾ.

ഐക്യം എന്നത് മാനവരാശിക്ക് മാത്രമല്ല. അത് പല ജന്തുവർഗങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഈ ഐക്യബോധം ഉണ്ടെന്നു പറയുകയും പ്രവർത്തിയിൽ സ്വാർത്ഥതയും അക്രമങ്ങളും ശീലിക്കുന്നവരുമാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ പഠിക്കേണ്ടുന്ന അനവധികാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭക്ഷണ തുണ്ട് നിലത്തുവീണാൽ ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ?

ഉറുമ്പുകൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് സ്പർശികകൾ എന്ന ശരീരഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ ശരീര സ്രവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ഉറുമ്പുകൾ സ്വന്തം സ്പർശിക ഉപയോഗിച്ചു തൊടുമ്പോഴാണ് അവക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് . ഭക്ഷണം ആഹാരം ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്പർശിക ഉരസുന്നതുവഴി അവയ്ക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്പർശിക മാത്രമല്ല മുന്കാലുകളും അവർ അതിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു . മിക്കയിനം ഉറുമ്പുകളും കൂട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റുകൂടുകളിലേക്കോ ആഹാരത്തിനോ വേണ്ടി വരിയായാണ് പോകാറ്‌. ഭക്ഷണത്തിനാണു പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്പദൂരത്തിനു ശേഷം സ്വയം പിരിഞ്ഞ് പലവഴികളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇരതേടുന്നു. ഭക്ഷണം കണ്ടാൽ തിരിച്ചു വരിയിലെത്തി പൊതുവായൊരു ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ എല്ലാരേയും അറിയിക്കുന്നു.

ഈ സ്ഥാനത്തു അനായാസ ആശയവിനിമയം ഉള്ള മനുഷ്യരെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയുക ? പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ആർത്തിപ്പണ്ടാരങ്ങളുടെ ആർത്തി സ്വാർത്ഥജഡിലമായ അസ്വസ്ഥതയെ ആണ് ലോകത്തു വിതയ്ക്കുന്നത്. ഉറുമ്പുകളിൽ സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ പല തട്ടിലുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐക്യം, സമത്വം എന്നിവ അവരുടെ വിജയ മന്ത്രങ്ങളാണ്. നമ്മൾ യൂണിറ്റിയെ കുറച്ചു കവിതയെഴുതും, ചിത്രം വരയ്ക്കും , മെഴുകുതിരി തെളിക്കും എന്നിട്ടു നാലുവഴികളിൽ പിരിയും.

നമ്മുടെയൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന നിസാരമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നിലത്തുവീഴുമ്പോൾ കൃത്യമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ഉറുമ്പുകൾ ആ ഭക്ഷണത്തെ കൈകാര്യം ചെയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവരുടെ ഐക്യബോധവും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുറിയിൽ വീട്ടിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരിവരിയായി പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ എന്താണ് ചെയുന്നത് ? ഒന്നുകിൽ ഉറുമ്പുപൊടി വിതറി അവയെ കൊല്ലും. ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂലുകൊണ്ടു അടിച്ചുകളയും. അതും ഐക്യത്തിന്റെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയുന്നതും എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. എങ്കിലും ഉറുമ്പുകൾ അവരുടെ ഐക്യമത്യം മഹാബലം കൊണ്ട് ഭക്ഷണവുമായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്.

ഐക്യബോധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മനുഷ്യന്റെ കുടുലതകളും എട്ടര മിനോട്ടോളം ദൈഘ്യമുള്ള ഈ ഷോർട്ട് മൂവി വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അതും അധികമാരും കൈവയ്ക്കാത്ത സമീപനത്തിലൂടെ ആറുമാസത്തോളം എടുത്ത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ . അതിൽ ഈ ഷോർട്ട് മൂവിയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നിങ്ങളേവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഷോർട്ട് മൂവിയാണ് ‘ദി ആന്റ്‌സ്’.

The Ants – A Fantasy Short Film by Nandu Nandan | Garud Originals |

Advertisement

“WHEN YOU WANT SOMETHING, ALL THE UNIVERSE CONSPIRES IN HELPING YOU TO ACHIEVE IT”

THE ANTS is a fantasy short film based on a real life observation. A little thing which happens around us, which is unnoticed. This short film doesn’t have any CG work instead it was purely made by filming real macro world superstars. It took nearly 6 months to complete the whole film.
The macro lens of SKYVIK was used for filming. The bgm score in the film was choosen from non copyrighted music from YouTube.

This whole short film is filmed using a smartphone.

Concept . Edit . Filmed : Nandu Nandan
Colour Grading : Renjan Surendran
Cast : The Ants, Harikrishnan, Leelavathy, Rajasekharan
Creative Support : Rahul K Shaji, Mithu S Rajeev, Hari krishnan, Amal Krishnan, Sandeep Soman, Sumesh Sunilkumar, Dileep Kumar
Sound Design : Nandu Nandan

Special Thanks : Vinay kumar VK , Prahlad Prabhakaran, Renjith Kumar, Trippers, KL 07 Sancharigal, Vijay Manohar, Preejith, Devan, Vishnu Udayan, Arun Gopalakrishnan, Kishor Sethumadhavan, Arun Kumar, Kiran kichu, Manuel Vincent, Arun Das, Jaison, Jithin, Shon

 1,500 total views,  6 views today

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

Comments
Advertisement
cinema17 hours ago

ജെയിംസിന്റെ മരണം (എന്റെ ആൽബം- 14)

Entertainment22 hours ago

യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ കണ്ണാടികളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ഛായാമുഖി

cinema2 days ago

മീണ്ടും ഒരു കാതൽ കതൈ (എന്റെ ആൽബം- 13)

cinema3 days ago

ബ്യുട്ടിപാലസ് ഷൂട്ടിംഗിനിടെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം (എന്റെ ആൽബം- 12)

cinema4 days ago

ബ്യൂട്ടി പാലസും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും (എന്റെ ആൽബം- 11)

Entertainment4 days ago

നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാലത്തെ വേട്ടയാടാൻ ‘ഭൂതകാലം’

cinema5 days ago

ബ്യൂട്ടി പാലസ് (എന്റെ ആൽബം- 10)

Uncategorized6 days ago

ബാലുസാറിനെ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള കാലം (എന്റെ ആൽബം- 9)

cinema7 days ago

രാധികാ തിലക് (എന്റെ ആൽബം – 8 )

cinema1 week ago

മൗനദാഹം (എന്റെ ആൽബം- 7)

cinema1 week ago

നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ (എന്റെ ആൽബം -6)

cinema1 week ago

ജയറാമിന്റെ വളർച്ച (എന്റെ ആൽബം -5 )

Boolokam1 month ago

ആരുംപറയാത്ത പുരുഷ വേശ്യകളുടെ കഥയുമായി ‘ജിഗോള’

Entertainment4 weeks ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന ബൂലോകം ടീവി അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Entertainment1 month ago

ആതുരസേവനവും സിനിമയും, അഭിമുഖം : ഡോക്ടർ ജിസ് തോമസ്

Boolokam2 months ago

വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് ‘കാലമാടൻ’ പറയുന്നതും

Entertainment2 months ago

ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോഴല്ല, ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നു ‘പൂജ്യം’ പറയുന്നു

Entertainment2 months ago

‘അന്നുപെയ്ത മഴയിൽ’ അപവാദക്കുരുക്കുകളിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർക്കു വേണ്ടി

Entertainment1 month ago

ചലനമറ്റ വാളും ചിലമ്പും പിന്നെ കോമരവും

Boolokam1 month ago

വിനോദത്തിന്റെ കലവറയായി ബൂലോകം ടീവീ വെബ് ആപ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമം ആയിരിക്കുന്നു

Entertainment4 weeks ago

മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള അവാർഡ്, മൂന്നു വ്യത്യസ്തമായ സബ്‌ജക്റ്റുകൾ

Entertainment2 months ago

അടിച്ചുപൊളി ഞായർ ദീപുവിന് തല്ലിപ്പൊളി ഞായർ ആയതെങ്ങനെയാണ് ?

Entertainment4 weeks ago

സണ്ണിചാക്കോ, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഊന്നിയ ബിസിനസും കലയും

Entertainment4 weeks ago

ഐശ്യര്യയുടെ കരച്ചിൽ നമ്മുടെ ഉച്ചിയിൽ മിന്നൽപ്പിണറുകൾ ആയി പതിക്കാതിരിക്കട്ടെ

Advertisement