ലോകത്ത് പാമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരേയൊരു രാജ്യവും അതിന്റെ കാരണവും

0
135

പാമ്പുകളുടെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ. കാരണം അവിടെ ലോകത്തെവിടെയും കാണാത്ത തരം ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്ത് പാമ്പില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ?. അതായത് ഒരു പാമ്പും ഇവിടെ ഇല്ല. പാമ്പുകളില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് അയർലൻഡ്. എന്നാൽ ഇതിന്‍റെ പിന്നിലെ കാരണം നിങ്ങളറിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതിന്‍റെ കാരണം അറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇവിടെയുള്ള രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയണം. ബിസി 12800 ൽ അയർലണ്ടിൽ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, അയർലണ്ടിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ 900-ല്‍ തുറന്ന ഒരു ബാർ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ പേര് ‘സിയാൻസ് ബാർ’.

ഭൂമിയില്‍ ധ്രുവക്കരടിള്‍ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ? അവരുടെ പൂർവ്വികരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെല്ലാം 50,000 വർഷം മുമ്പ് അയർലണ്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഒരു കരടിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 1912 ഏപ്രിൽ 14 ന് കടലിൽ മുങ്ങിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായ ‘ടൈറ്റാനിക്’ വടക്കൻ അയർലണ്ടിലെ ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരത്തിലാണ് നിർമിച്ചത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളെ കാണാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അയർലണ്ടിലെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിനായി സെന്റ് പാട്രിക് എന്ന വിശുദ്ധൻ രാജ്യത്തെ പാമ്പുകളെ മുഴുവനായി കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. 40 ദിവസം വിശപ്പ്‌ സഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നിരുന്നാലും. അയർലണ്ടിൽ ഒരിക്കലും പാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സിൽ രേഖകളൊന്നുമില്ല. അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ പാമ്പുകളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതായും ഒരു കഥയുണ്ട്. പക്ഷേ കടുത്ത തണുപ്പ് കാരണം അവ വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.

(കടപ്പാട് )