ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഇനിയും മാലിന്യം എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി

ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഇനിയും മാലിന്യം എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവുള്ള ഒരിടം. വിദൂരമായ കാടിനു നടുവിലോ, വിജനമായ ദ്വീപിലോ ഒന്നുമല്ല. പകരം, അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തെക്കൻ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള വായുവാണ് അത്. ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിലെ ബയോ എയറോസോൾ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മലിനമാകാത, പൊടിയും, പുകയും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വായുവാണ് തെക്കൻ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലത്തേത്.

വായുവിലെ ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഗവേഷകർ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ പ്രദേശത്തെ താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വായു, എയറോസോൾ കണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ് .ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുക, ചില വിളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, മലിനജലം പുറന്തള്ളുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ് എയറോസോൾ കണികകൾ വായുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് വായുമലിനീ കരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

ഗവേഷകർ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഡിഎൻ‌എ പരിശോധിക്കുകയും അവയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. അതുകൂടാതെ കാറ്റിന്റെ പാത മനസ്സിലാക്കുകയും, അവ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‍തു. അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കൽക്കരി ഉദ്‌വമനം പോലുള്ള വായു മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‍തമായി സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ ണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. അവയെ വിശദമായി പഠിച്ചപ്പോൾ, വിദൂര കരകളിൽ നിന്നുള്ള പൊടിയും, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായ മലിനീകരണം തെക്കൻ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ മനസ്സിലാക്കി. എസ്ഒ (സതേൺ ഓഷ്യൻ) -യിലുള്ള മേഘങ്ങ ളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എയറോ സോളുകൾ സമുദ്ര ജൈവ പ്രക്രിയകളുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികം ബാധികാത്ത വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ്‌ഒ.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാണെങ്കിലും, ഭൂമിയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതല്ല സ്ഥിതി. പ്രതിവർഷം ഏഴ് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് വായു മലിനീകരണം മൂലം ലോകത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, ഹൃദ്രോഗം, ഹൃദയാഘാതം, ശ്വാസകോശ സംബ ന്ധമായ തകരാറുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കു കയും ചെയ്യുന്ന ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

You May Also Like

തിരുവാവാടുതുറൈ ആദീനം എന്നത് ദൈവികതയുടെ സ്പർശവും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുദ്രയും ചേർക്കുന്ന ഒന്നാണ്

കടപ്പാട് : ഇന്ത്യാചരിത്രം ദൈവികതയുടെ മുദ്രയും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അംശവും ഇന്ത്യയുടെ ദേശിയ നേതാക്കൾ സമന്വയത്തിലൂടെ…

ഗ്രാഫീന്‍ വിപ്ലവം വൈദ്യുത വിളക്കും കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക്

ഗ്രാഫീന്‍ ബള്‍ബുകള്‍ സാബുജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) അതിചാലക ഗ്രാഫീന്‍ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള എല്‍.ഇ.ഡി ഫിലമെന്റ്.…

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമായ ‘ടാർജറ്റഡ് കൂളിങ്’ എന്താണ് ?

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമായ ‘ടാർജറ്റഡ് കൂളിങ്’ എന്താണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…

ഏണിയില്‍ കയറി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയാലോ ?

സ്പേസ് എലവേറ്റർ സാബു ജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) ഏണിയില്‍ കയറി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയാലോ? ഒരിക്കലും…