ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എടുക്കാന്‍ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ടൈം വേറെ കിട്ടില്ല..!!!

353

airplane-passing-the-mooon-perfect-timing

32 ഫോട്ടോകള്‍..!!!! 32 കിടിലന്‍ ഫോട്ടോകള്‍..!!! ഇതു എടുക്കാന്‍ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇനി വേറെ കിട്ടില്ല..!!! ഇതൊക്കെ എടുത്തവനെ സമ്മതിക്കണം..!!!

വണ്ടി ഇടിച്ചു വീഴും മുന്‍പ്.. ചിത്ര ശലഭത്തിന്റെ മൂക്കിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന്‍.. ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പടങ്ങള്‍..!!! ഈ ഓരോ പടങ്ങളും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഒരു നിമിഷം വൈകിയിരുന്നെകില്‍ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ദൃശ്യ ഭംഗി നഷ്ടമായനെ..!!! അവര്‍ അറിയാതെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായത്, ഈ പടങ്ങളില്‍ ഒരു നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ട്.. ഒരു വശ്യത ഉണ്ട്..!!!

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

00bf At The Right Moment 23 500x375 copy

1e52 At The Right Moment 5 500x500 copy

2aaa At The Right Moment 8 500x332 copy

4a97 At The Right Moment 2 500x500 copy

5e5f At The Right Moment 16 419x500 copy

6df5 At The Right Moment 7 500x375 copy

8dd6 At The Right Moment 30 500x375 copy

25a8 At The Right Moment 10 415x500 copy

34ab At The Right Moment 17 333x500 copy

34bf At The Right Moment 15 500x440 copy

38df At The Right Moment 29 500x343 copy

055b At The Right Moment 13 500x375 copy

89c1 At The Right Moment 27 500x375 copy

96a8 At The Right Moment 21 500x371 copy

355f At The Right Moment 4 500x375 copy

741f At The Right Moment 14 300x500 copy

904c At The Right Moment 11 500x374 copy

4085 At The Right Moment 25 375x500 copy

7803 At The Right Moment 18 500x321 copy

9355 At The Right Moment 26 500x492 copy

a458 At The Right Moment 22 281x500 copy

ab31 At The Right Moment 19 500x330 copy

abe9 At The Right Moment 12 500x500 copy

afe3 At The Right Moment 3 500x500 copy

c016 At The Right Moment 24 375x500 copy

c189 At The Right Moment 28 500x281 copy

dd01 At The Right Moment 6 375x500 copy

f0eb At The Right Moment 20 500x331 copy