സിന്‍ഡ്രല എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്നതാണ് സോലുഷ്ക എന്ന പേര്. 5 മാസത്തോളം പ്രായമായ സിന്‍ഡ്രലയെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫണ്ട് ഫോര്‍ അനിമല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ (ഐ എഫ് എ ഡബ്ലിയു ) സംഘം റഷ്യന്‍ കാട്ടിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന അതി മനോഹരമായ കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ …

Advertisements