പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചാൽ കൊറോണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ചാകുമെന്ന് പഠനം (ആക്ഷേപഹാസ്യ പോസ്റ്റ്)

118

Tomy Sebastian ന്റെ ആക്ഷേപഹാസ്യ പോസ്റ്റ്

കൊറോണക്കെതിരെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഫിന്നിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ! ഹെൽസിങ്കിയിലെ ബെക്കിങ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഡോ. ആൽഫ്രഡ്‌ റസ്സൽ വാലസ്സ്, ഡോ . ജസ്റ്റിൻ ബീബർ എന്നിവരാണ് അഭുതകരമായ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു പിന്നിൽ. കോവിഡ് രോഗം വരുത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസ്സിനു പുറമെ നേർത്ത മുള്ളുകൾ(Spikes) പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വൈറസിന്റെ വലിപ്പം ഏതാണ്ട് 50 നാനോ മീറ്റർ ആണ്. ഇതിൻറെ സ്പൈക്കിന്‌ 0.5 നാനോ മീറ്റർ കനവും പത്തു നാനോമീറ്റർ നീളവും ഉണ്ടാവും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ഒരാളിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഇതിനെ തടയാൻ സാമൂഹ്യ അകലം, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് പകരാറുണ്ട്.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യനോ മറ്റു ജീവികൾക്കോ ഹാനികരമല്ലാത്ത ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്കുകളിൽ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാക്കി അവയെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ചുതന്നെ കൊല്ലുക എന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം, ഇതിനായി 122ഹെഡ്‌സ്, 140 ഹെഡ്‌സ്, 1487ഹെഡ്‌സ്, 4566 ഹെഡ്‌സ്, 266ഹെഡ്‌സ്, 154ഹെഡ്‌സ് എന്നീ ആവൃത്തികളിൽ ഉള്ള ശബ്ദം പ്രത്യേക രീതിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്കുകളിൽ ശക്തമായ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുകയും അതുമൂലം അതിൻറെ ഘടനതന്നെ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല എന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡണ്ട് വിൽഫ്രഡ് പരേറ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊരുകാര്യം ഇപ്പറയുന്ന ആവൃത്തികൾ പ്രാചീന ഭാരതത്തിനു വശമായിരുന്നു എന്നാണ്. തിമില എന്ന ഇന്ത്യൻ വാദ്യ ഉപകാരണത്തിന്റെ വലന്തല 122ഹെഡ്‌സും, ഇടന്തല140 ഹെഡ്‌സും , കൊമ്പുവാദ്യം1487ഹെഡ്‌സും, ഇലത്താളം 4566 ഹെഡ്‌സും, ശംഖ് 266ഹെഡ്‌സും, മൃദംഗം 154ഹെഡ്‌സും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നകാര്യം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നാണു ഡോ. ജസ്റ്റിൻ ബീബർ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ അടക്കമുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും പൂരത്തിന് ഇതേ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഞ്ചവാദ്യം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.