ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച അഞ്ചു പ്രവചനങ്ങള്‍ – വീഡിയോ

0
224

ഇന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യര്‍ തൊട്ടു മൃഗങ്ങള്‍ വരെ പ്രവചിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ശരി ആകണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചിലരുടെ പ്രവചനങ്ങള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. സത്യമായി പുലര്‍ന്ന ആ പ്രവചനങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയണ്ടേ. കണ്ടുനോക്കൂ