ഇതുവായിക്കുമ്പോൾ, ജാതിയും മതവും ദേശീയതയുമൊക്കെ മിഥ്യാഭിനമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നാം

118

Veena.c
വെറും എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്റെ പിൻമുറക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജാതിയും മതവും ദേശീയതയുമൊക്കെ മിഥ്യാഭിനമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നാം. അത്തരക്കാർക്ക് ഫ്രാക്നോയി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളും അംഗീകരിക്കാൻ മടി തോന്നിയേക്കാം, അതിൽ അത്ര അത്ഭുതമില്ല.

ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ കാര്യം നോക്കാം. ഭൂമി സാങ്കൽപ്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നു! ഈ സ്വയംഭ്രമണത്തിന്റെ വേഗം, ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ 1600 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കുറയും. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റും ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഭ്രമണത്തിൽ നിന്നാണ്.
സ്വയം തിരിയുന്നതിനൊപ്പം ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. 15 കോടി കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം. ഇത്രയും അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത്. ഒരു തവണ ഭൂമിക്ക് സൂര്യനെ ചുറ്റിവരാൻ ഒരു വർഷം (365 ദിവസം) വേണം. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന് 97 കോടി കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 107,000 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലേ, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ! ഈ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഡെൽഹിയിലെത്താൻ വെറും ഒന്നേകാൽ മിനുറ്റ് മതിയെന്നോർക്കുക!

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മാതൃഗാലക്സിയായ ആകാശഗംഗ. ആകാശഗംഗയിൽ സൂര്യനുൾപ്പടെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഒരു ആരചക്രം പോലെ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി സ്വയം ചുറ്റുന്നുണ്ട്. സൂര്യനും ഗാലക്സീകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റുന്നു. സ്വാഭാവികമായും സൂര്യന്റെ ഈ ചലനമ ഭൂമിയുൾപ്പടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും പങ്കിടുന്നു

കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 22.5 കോടി വർഷം വേണം സൂര്യന് ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റിവരാൻ. ഇതിനെ ‘ഗാലക്സീ വർഷം’ (galactic year) എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യനും ഭൂമിയും രൂപപ്പെട്ട ശേഷം ഏതാണ്ട് 20 ഗാലക്സീ വർഷം കഴിഞ്ഞു! ഗാലക്സീകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയുള്ള ഈ ചലനത്തിന്റെ വേഗം എത്രയെന്നോ-മണിക്കൂറിൽ 792,000 കിലോമീറ്റർ.
ഓർക്കുക, പ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ 108 കോടി കിലോമീറ്റർ (സെക്കൻഡിൽ മൂന്നു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ) വേഗത്തിലാണ്! അതുവെച്ചു നോക്കിയാൽ, സൂര്യന്റെ ചലനം അത്ര വലിയ വേഗത്തിലാണെന്ന് കരുതാനാവില്ല!

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഗാലക്സിയും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല, ആകാശഗംഗയും. ഗാലക്സികളുടെ ചലനമളക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. പ്രപഞ്ചം രൂപംകൊണ്ട മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ (Big Bang) അവശിഷ്ടമായി പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ ‘പ്രാപഞ്ചിക സൂക്ഷ്മതരംഗപശ്ചാത്തല വികിരണം’ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാര്യം, 1960 കളിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയ ആർനോ പെൻസിയസ്, റോബർട്ട് വിൽസൺ എന്നിവർക്ക് നൊബേൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.

ഈ പശ്ചാത്തല വികിരണത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഗാലക്സികളുടെ ചലനവേഗം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആകാശഗംഗ മണിക്കൂറിൽ 21 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കയിട്ടുള്ളത്. ആകാശഗംഗയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ നമ്മളും അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതുപ്രകാരം, ഒരു ശരാശരി മലയാളി ജനിച്ച് മരിക്കുന്നതിനിടെ, ആകാശഗംഗ പ്രപഞ്ചവിഹായസിലൂടെ നമ്മളെയും കൊണ്ട് 137970 കോടി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും!