വ്യാജ വൈദ്യന്‍ മോഹനന്‍ നായരുടെ വിചിത്ര ചികിത്സാ രീതികള്‍ കണ്ടു നോക്കൂ

0
578

അശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയിലൂടെ ആളെ കൊല്ലുന്ന വ്യാജ വൈദ്യന്‍ മോഹനന്‍ നായരുടെ വിചിത്ര ചികിത്സാ രീതികള്‍ കണ്ടു നോക്കൂ. മിക്ക രോഗങ്ങളും ഒറ്റമൂലികള്‍ കൊണ്ട് ഭേദമാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക വൈദ്യന്റെ മരുന്നുകളുടെ പേരു കേട്ടാല്‍ സാമാന്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍ ചിരിച്ച് പോവും