മാതൃകാകുടുംബം – കോവിഡ് ബാധിച്ച ഭർത്താവ് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണു, ഭാര്യ പൊലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പോയി മകളോടൊപ്പമിരുന്നു

0
934

മാതൃകാ കുടുംബം… വീട്ടിൽ കാർ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, സുന്ദരിയായ മോൾ… കോവിഡ് രോഗിയായ സ്വന്തം ഭർത്താവ്… വർക്കല സ്വദേശി പ്രകാശ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നും വീണു ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ കുട്ടക്കതിരുന്ന ഒരു കുടുംബം… സ്വന്തം എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം.