ഓസിന് കിട്ടിയാൽ ആസിഡും കുടിക്കും ചിലർ !

39

എന്തൊരു സാമൂഹിയ പ്രതിബദ്ധത, ATM ൽ നിന്നും സാനിറ്റൈസർ മോഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു.