നവോത്ഥാന കേരളം പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു !

189
VK Jobhish എഴുതുന്നു
…………………………………..
നവോത്ഥാന കേരളം പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.!
***
ചരിത്രത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ണാടി നോക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഭരിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ പാവക്കുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നമുക്കിടയിൽ ചിലരെങ്കിലും അറിയാതെ പിന്തുടരുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീകരമായ അകമാണ് വെളിച്ചത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്.ആ അകത്ത് നമ്മളിൽ പലരുടെയും നിഴലുകളുണ്ട്. രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തെ വകവെക്കാതെ പൗരത്വ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പുതിയ ഇന്ത്യയിലാണ് നാമിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്.
പുതിയ പൗരത്വബിൽ അപരത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാണെന്ന് തലയിൽ വെളിച്ചമുള്ളവർക്കെല്ലാമറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് അവിടേക്കുവന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ നേർക്ക് ‘കുങ്കുമം തൊടുന്നത് മക്കളെ കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാനാണെന്ന്’ ഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ ആക്രോശിച്ചു വന്നത്. കേട്ടില്ലേ.. കുങ്കുമം തൊടുന്നതിന് പഴയ ദൃഢമാംഗല്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല പുതിയ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം കൂടിയുണ്ടെന്ന്.!
അതായത് ഹിന്ദു സ്തീകൾക്ക് മുസ്ലീം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കാനാണ് ഈ കുറിയെന്ന് ചുരുക്കം. ഒറ്റക്കേൾവിയിൽ ആ സ്ത്രീ സൂചിപ്പിച്ച ‘കാക്ക’കൾ ഇവിടെ മുസ്ലീം തന്നെയാണ്‌. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ആ ‘കാക്ക’ഹിന്ദുവുമാണ്.!
അത് അവസാനം പറയാം.
ജാതി ശരീരത്തെ ആധുനിക ശരീരമാക്കാനാണ് കേരള നവോത്ഥാനം ശ്രമിച്ചത്. അതിലേക്ക് പ്രലോഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ദുരാചാരങ്ങളോരോന്നായി കൈവെടിഞ്ഞ് ഇവിടെയും ആധുനിക മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ അവനാണ്/അവളാണ് പരിമിതമെങ്കിലും ഇന്നീക്കാണുന്ന സെക്കുലർ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഏത് ഭൂപടത്തിലുമുണ്ടാകുമല്ലോ പുരോഗമിക്കാത്ത ഒരു ആൾക്കൂട്ടം.ആ ആൾക്കൂട്ടം ഇടതിലുമുണ്ട് വലതിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചാരും മുണ്ടാറില്ല.!
അവരിലേക്ക് പതിയെപ്പതിയെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയമെത്തുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊരവസരമാണ് പാവക്കുളത്തെ സ്ത്രീകൾ ഇന്നലെയുണ്ടാക്കിയത്.
പറഞ്ഞു വരുന്നത് സിന്ദൂരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സ്ത്രീകൾ സിന്ദൂരം തൊടുന്നതെന്തിനാണ്.?
ആചാരം പാലിക്കാനാണോ. അതോ ഭംഗിക്കു വേണ്ടിയോ.?
രണ്ടു തരത്തിലും ഈ കുറിയിടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സിന്ദൂരക്കുറി സൗന്ദര്യത്തിനു വേണ്ടി തൊട്ടു തുടങ്ങിയതല്ലെന്ന് ചരിത്രവും മിത്തുകളും പറയും. സീമന്തത്തിൽ സിന്ദൂരം തൊടുക വഴി തന്റെ ഭർത്താവായ പുരുഷനാൽ കന്യാകത്വം ഭേദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ധാരണയാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ നാളിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ, പൂജിച്ച കുങ്കുമം വധുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുന്നത്. ആ നിമിഷം മുതൽ അവൾ സുമംഗലിയാണ്. നെറ്റിക്കു മുകളിലെ തലമുടി രണ്ടായി പകുത്ത് ഉച്ചി വരെ കുങ്കുമം തൊടുന്ന ഈ അനുഭവത്തെ സീമന്തക്കുറി എന്നാണ് പറയുന്നത്.ഇതിന് മറ്റ് ചില അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. മുടി രണ്ടായി പകുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം സ്ത്രീകളുടെ യോനിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദീകരണവുമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ സയൻസുമായി വരെ ഇതിനെ ചേർത്തുവായിക്കുന്നവരുണ്ട്.! അതായത് ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ചാർത്തുക വഴി പിറ്റ്യൂറ്ററിഗ്രന്ഥിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളിൽ സെക്സിലുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമത്രേ.!
മിത്തുകളെല്ലാം മാറി സയൻസാകുന്ന പുതിയ ഇന്ത്യ.!
ഇന്ത്യയിലെ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ വധൂവരൻമാർക്കിടയിൽ നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ സീമന്ത ചടങ്ങു തന്നെയുണ്ട്.
ഇനി ഭാഷാപരമായി, അർത്ഥപരമായി നോക്കൂ, സീമ എന്നാൽ അതിര്. ആ അതിര് ഭർതൃസ്ഥാനമാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അതിര് തന്നെ.!
അന്തം എന്നാൽ അവസാനം എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ. അതായത് മരണം എന്നുതന്നെ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ‘സീമന്തം’ വലിയ ഒരു ബന്ധനമാണ്.
വിവാഹം പലപ്പോഴും ഒരാളുടെ ബലിപീഠമാണ്. ഒരാളുടെ മാത്രം.!
എല്ലാ വിവാഹവും അങ്ങനെയല്ല. വിവാഹമെന്ന കർമ്മത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസും ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം ചില ചിഹ്നം കൊണ്ടു നടക്കുക.അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലേ. ഉണ്ട്. ഭംഗിയുള്ള പലതും മർദ്ദക സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് ചരിത്രം.അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരുടെ തലയിലേ സൂര്യനുദിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ വധു എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വധം എന്നുകൂടി ധ്വനിക്കാറുണ്ട്.
നെറ്റിയിൽ ഭംഗിക്കു ചാർത്തുന്ന നിറത്തിൽ ഇത്രയും ഐഡിയോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ. ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളേ, ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വളർന്നത് നാം നിഷ്കളങ്കമെന്ന് കരുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളെക്കൂടി കയ്യേറിക്കൊണ്ടാണ്. അത്തരമൊന്നാണ് സിന്ദൂരം. നേരത്തെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി നാം ധരിച്ചിരുന്ന രാഖിയും, കാവിമുണ്ടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായ അപരത്വം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ‘ ആണത്തം ‘പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതിനോടൊക്കെയുള്ള പ്രതിരോധ വിനിമയം അതിനെ വളർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചരിത്രം. ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളും ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ പ്രകടമായി ധ്വനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഭംഗിക്കുവേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മിത്തുകളെയെല്ലാം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഒളിച്ചു കടത്തുന്നതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ, ഈ ബ്രേക്കിംഗ് പോയന്റിൽ നമ്മൾ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നു വരാം.
ഈ രാഷ്‌ട്രീയം മനസിലാക്കി ചില പുരോഗമന ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ഓക്കാനം വരും. സീമന്തത്തിൽ സിന്ദൂരരേഖയുമായി നിൽക്കുന്നവൾ. അതിൽ സവർണതയ്ക്കെതിരെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ സെക്കുലറിസ്റ്റുകൾ മുതൽ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വരെയുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും സാക്ഷരരല്ലാത്തവർ. അവരെങ്ങനെയാണ് ഫാസിസത്തെ മനസിലാക്കിയതെന്നറിയില്ല. ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഈ പ്രകടമായ ചിഹ്നത്തെ, സിന്ദൂരത്തെ ഇന്നലെവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത അവർ തങ്ങളുടെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ അതെ; സിന്ദൂരക്കുറിയില്ലാത്ത തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമുഖങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ,പാവക്കുളം സംഭവത്തിനു ശേഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഇന്നലെവരെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ആശയലോകങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നവർ പെട്ടെന്ന് ആധുനിക ശരീരമാകാൻ കൂട്ടാക്കിയല്ലോ. തീർച്ചയായും അത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. ഇച്ചിരിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പെൺമുഖങ്ങൾ സിന്ദൂരമെന്ന അശ്ലീലവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ ഇനി ജാള്യത അനുഭവിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അവർ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.എന്തായാലും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആർ.എസ്.എസ് പിന്തുണയുള്ള സ്ത്രീകൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലെ നിരാശ.!
പെണ്ണുങ്ങളാരും ഉടലുകൾ മാത്രമല്ലെന്ന് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കട്ടെ. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ കാക്കകൾ വന്ന് തിന്നു പോകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ. ഇന്നലെ കാക്ക വന്ന് കൊത്തിപ്പോകാതിരിക്കാനാണെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൽ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണെന്നുകൂടി തോന്നിച്ചു. ആൺ കാക്കകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനായി പലതരം ചിഹ്നങ്ങളിലേക്കും വേഷങ്ങളിലേക്കും ഉടലിനെ ഒളിപ്പിക്കുന്നവർ. അവർ എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട്. ഉടലിലൂടെ തങ്ങളാരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഗതികേട് ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളനുഭവിച്ചോളം മറ്റാരനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.!
ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും സ്വയംനിർണയന ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി സ്ത്രീയെ ഉടലുകളിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നവർ അവർ ആരായാലും ആൺ കാക്കകൾക്ക് കൊത്തിപ്പറിക്കാനുള്ള ജീവിതം മാത്രമായി തങ്ങളെക്കാണുന്നവരാണ്.
അവസാനമായി ഒന്നു കൂടെ പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സിന്ദൂരം നാളെയുണ്ടായേക്കാവുന്ന കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചേക്കാം.പക്ഷെ ആ കലാപത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളണിയുന്ന സിന്ദൂരക്കുറിക്ക് പങ്കുണ്ട്.പുരോഗമനവാദികളായ പെൺകുട്ടികളെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം.കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള മത രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരല്ലേ. വന്നാൽ ഞാൻ പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞ ആ പഴയ വാക്യമോർക്കും. അതിങ്ങനെയാണ്.
“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഒരിക്കൽ പ്രഭാതനക്ഷത്രം പോലെ ശോഭിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇപ്പോൾ സായാഹ്നനക്ഷത്രം പോലെ ശോഭിക്കുന്നു.”