മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനയൊക്കെ ചെയ്താല്‍ മതി

450

scary-photos-20

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോഴാണ് ജിവിച്ചു കൊതിതീര്‍ന്നില്ല എന്നാ സത്യം നാം മനസിലാക്കുന്നത്.

എന്നും യവ്വനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ജീവിതത്തിനോട് വിരക്തി തോന്നാതിരിക്കാനും വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും മരണവുമായി ഒരു ‘എന്‍കൗണ്ടര്‍’ നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജീവിതം പേടിയില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയണമെങ്കില്‍ ഇത്തരം വിനോദങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടണം.

ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടു നോക്കു.

scary photos 1

scary photos 2

 

scary photos 4

scary photos 6

scary photos 9

scary photos 10

scary photos 15

scary photos 19

scary photos 20

scary photos 21

scary photos 23

scary photos 25

scary photos 27

scary photos 28

scary photos 29

scary photos 52