ചൈനയിലെ ചില അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍..

512

8a7f71c6-f2ff-4edf-9458-fcaf4df7ceac-620x372

ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു പുതുമയല്ല. എന്നും പുതുമകള്‍ തേടി പോകുന്ന ചൈനയിലെ കുറിയവര്‍ക്ക് പഴമയെ മറികടക്കാന്‍ പുതുമയുള്ളൊരാശയം കിട്ടി. അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ?

കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ ചുമ്മാതങ്ങ് കേട്ടിപോക്കാതെ ആര് വന്നാലും ഒന്നുനോക്കി പോകുന്ന വിധത്തില്‍ രൂപഭംഗി വരുത്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചൈനക്കാര്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. പിംഗ് പോംഗ് ബാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലും വയലിന്റെയും പിയാനോയുടെയുടെയും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ഥ രൂപത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ചൈനയില്‍ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നത്.

തങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കനുസരിച്ചു കെട്ടിടത്തിന് രൂപം നല്‍ക്കാനും പല കമ്പനികളും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ചൈനയിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ കണ്ടുനോക്കാം.

4ec172b5 3a57 40ef ab69 55c0fbc296eb 620x372

6b7b1b15 777f 4a15 99b5 18d5998f675a 620x372

6d759467 9146 404d 8588 59995a21ffaa 620x372

7af43bba 5e1f 4372 b78b 3426ce143901 620x372

8a7f71c6 f2ff 4edf 9458 fcaf4df7ceac 620x372

38a30e1b 5f39 49c0 b88e 1abf48e17eb8 best Size Ava

52f948d2 e553 4c3a ae5e b8d300794432 719x1020

60bf4102 584b 46ea 9095 04944efd2f90 620x372

424bc898 6075 46b9 bb65 108bdfe51259 620x372

20212297 f603 4525 bd4b 1bb8985bdc45 620x372

39235020 2d60 4235 b084 ff2bcbbd2a63 620x414

45360640 08ae 45ae 9e8d de02f3c70be5 620x372

a6a5b2b1 4d01 4e79 9f78 94c3c4be49a5 620x372

a41ac531 f73f 4a7e 96ac 56abcdb6c6f6 620x372

d7830b85 e04a 41ee 8cc7 80cb21234ef8 620x372

dc08e8b6 230b 42c2 b62d 807e1de12cbe 620x372

e4ae6d51 d732 4a42 a2c8 ca1bc9dfeb84 620x465

f800d42c d8c9 413d b9c6 845a3b0c1d0f 540x324