മുഖത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളും സംയോജിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസാധാരണത്വമാണ് സൈക്ലോപ്പിയ. ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ രാക്ഷസ കഥാപാത്രമായ സൈക്ലോപ്പിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉത്ഭവിച്ചത് .ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ അതിജീവനം ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ കാണപ്പെടുകയുള്ളു.തലച്ചോറും മറ്റ് അവയവങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ വികസിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. 100,000 നവജാതശിശുക്കളിൽ 1-ൽ സൈക്ലോപ്പിയ സംഭവിക്കുന്നു. സൈക്ലോപ്പിയ തടയാൻ നിലവിൽ ഒരു മാർഗവുമില്ല ചികിത്സയും ഇല്ല.

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മുൻഭാഗം വലത്, ഇടത് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവമായ ഒരു ജനന വൈകല്യമാണ് സൈക്ലോപ്പിയ.സൈക്ലോപ്പിയയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ലക്ഷണം ഒറ്റയോ ഭാഗികമായോ വിഭജിച്ച കണ്ണാണ്. സൈക്ലോപ്പിയ ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധാരണയായി മൂക്ക് ഉണ്ടാകില്ല . പക്ഷേ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബോസ്സിസ് (മൂക്ക് പോലെയുള്ള വളർച്ച) കണ്ണിന് മുകളിൽ വികസിക്കുന്നു.

സൈക്ലോപ്പിയ പലപ്പോഴും ഗർഭം അലസലിനോ പ്രസവത്തിനോ കാരണമാകുന്നു. ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള അതിജീവനം സാധാരണയായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ എടുക്കൂ. ഈ അവസ്ഥ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ വൈകല്യമാണിത്.

ഈ പ്രതിഭാസം ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളിലും വരാം.ആസാമിലെ കച്ചാർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യമുഖമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ജനിച്ചതാണ് ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.അധിക നേരം അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളും മൂക്കും വായയും ഒരു മനുഷ്യനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. അത് രണ്ട് കൈകാലുകളോടെയും വാലില്ലാതെയുമാണ് ജനിച്ചത്.

**

സൈക്ലോപ്‌സ്

സൈക്ലോപ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീക്ക് പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള രക്ഷസാണ്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ നിരവധി കവികളും, എഴുത്തുകാരും സൈക്ലോപ്‌സുകളെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീ സൈക്ലോപ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം എവിടെയുമില്ല. വട്ടക്കണ്ണുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സൈക്ലോപ്‌സ് എന്ന പദപ്രയോഗം എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ധകവിയായ ഹോമറിന്റെ ഒഡീസ്സിയിലെ പോളിഫെമസ് ഒരു സൈക്ലോപ്‌സ് ആണ്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ മൂന്നു പ്രമുഖ ദുരന്തനാടകകൃത്തുക്കളിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളായ യൂറിപ്പിഡിസിന്റെ കൃതികളിലും സൈക്ലോപ്‌സ് രക്ഷസുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളായി കാണാം. ഇറ്റലിയുടെ ഭാഗമായ സിസിലി ദ്വീപിൽ ഉള്ള എറ്റ്‌ന അഗ്നിപർവതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യത്തിലും സൈക്ലോപ്‌സുകൾ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറ്റ്‌ന അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം സൈക്ലോപ്‌സ് രക്ഷസുകളുടെ താവളമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു

ഭൂമുഖത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭീകരജന്തുക്കളായിരുന്നു, അതിലൊരു വർഗ്ഗമായിരുന്നത്രെ, ഒറ്റക്കണ്ണന്മാരായ സൈക്ലോപ്സുകൾ . പിന്നീട് സൈക്ലോപ്സുകളൊഴികെ മറ്റവയൊക്കെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് നിഷ്ക്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സ്യൂസിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സൈക്ലോപ്സുകൾ. ജനപഥങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു മാറിയ ഒരു ദ്വീപിൽ സ്യൂസ് അവക്ക് വാസസ്ഥാനം ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊടുത്തു.

പോളിഫെമസിന്റെ കഥ
പോളിഫെമസ്സും ഒഡീസിയസ്സും

യുഗങ്ങൾക്കു ശേഷം സമുദ്രദേവന്റെ കോപത്തിനിരയായ ഒഡീസ്സിയസും പന്ത്രണ്ടു കൂട്ടാളികളും ഈ ദ്വീപിലെത്തിപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണം തേടിയുളള യാത്ര അവരെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് പോളിഫെമസ് എന്ന സൈക്ലോപ്സിന്റെ തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന ഗുഹയിലേക്കാണ്. ബുദ്ധിമാനായ ഒഡീസ്സിയസ് , മുന്തിയതരം വീഞ്ഞു നിറച്ച തുകൽ സഞ്ചി കൂടെ കരുതിയിരുന്നു. ഗുഹ വിജനമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനകത്ത് വിശേഷപ്പെട്ട ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ അവർക്കു ലഭിച്ചു.

പോളിഫെമസ്‌
പോളിഫെമസ്‌

ആതിഥേയനെക്കാത്തു നില്ക്കാതെ അവരതൊക്കെ സ്വയമെടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീമാകായനും ഭീകരനുമായിരുന്ന പോളിഫെമസ് തന്റെ കന്നാലിക്കൂട്ടത്തെ തെളിച്ച് സായാഹ്നസമയത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ഒഡീസ്സിയസ്സിന്റേയും കൂട്ടരുടേയും ചെയ്തികൾ പോളിഫെമസ്സിന് അശേഷം രുചിച്ചില്ല. ക്രുദ്ധനായ പോളിഫെമസ്, ഒഡീസ്സിയസ്സിന്റെ രണ്ടു കൂട്ടാളികളെ ആ നിമിഷം കൊന്നു തിന്നു. എന്നിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം, പർവ്വത സമാനമായ വലിയ കല്ലു പൊക്കിയെടുത്ത് ഗുഹാമുഖം, അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയശേഷം സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. രാത്രി മുഴുവനും ഒഡീസ്സിയസ്സും കൂട്ടരും തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു,രക്ഷപ്പെടാനുളള വഴി കണ്ടെത്തണം.നേരം പുലർന്നിട്ടും ഉപായമൊന്നും തോന്നിയില്ല.

പിറ്റേന്ന് പ്രാതലിന് മറ്റു രണ്ടു പേരെക്കൂടി അകത്താക്കിയശേഷം പോളിഫേമസ് പുറത്തിറങ്ങി, പോകുന്നതിനുമുമ്പ് അതേ കല്ലുകൊണ്ട് ഗുഹാമുഖമടയ്ക്കാനും മറന്നില്ല. ഗുഹക്കകത്ത് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒഡീസിയസ്സും കൂട്ടരും ചുറ്റിലും നോക്കി. ഇരുമ്പിനോളം ഉറപ്പും കട്ടിയുമുളള വലിയൊരു മരത്തടി അവിടെ കിടന്നിരുന്നു. ഒഡീസ്സിയസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിലൊരു ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്ത് ഒരറ്റം അവർ സൂചി പോലെ കൂർ പ്പിച്ചെടുത്തു. സായാഹ്നമായപ്പോൾ പോളിഫെമ്സ് തിരിച്ചെത്തി, അത്താഴത്തിന് വീണ്ടും രണ്ടു മനുഷ്യർ. ഉറങ്ങാനുളള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്ന പോളിഫെമസിന് കൌശലക്കാരനായ ഒഡീസ്സിയസ്സ് ഒരു കോപ്പ വീഞ്ഞു നല്കി. രുചി തോന്നിയ പോളിഫെമസ് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീഞ്ഞുകുടിച്ച് ബോധമറ്റു കിടന്നിരുന്ന പോളിഫെമസിന്റെ ഒറ്റക്കണ്ണിലേക്ക് സർ വ്വശക്ക്തിയുമെടുത്ത് ഒഡീസിയസ്സും കൂട്ടാളികളും മരക്കുന്തം കുത്തിയിറക്കി. പരുക്കേറ്റ് അന്ധനായ പോളിഫെമസിന് ഗുഹ തുറന്ന് വാതിലിനടുത്ത് കാവലിരുന്നു. ഒഡീസ്ിയസ്സും കൂട്ടരും പുറത്തു കടക്കുമ്പോ പിടിക്കാനായി. ഒഡീസ്സിയസ്സും കൂട്ടരും കൂറ്റന്മാരായ ചെമ്മരിയാടുകളെ കൂട്ടിക്കെട്ടി അവക്കടിയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ പറ്റം പുറത്തേക്കു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒഡീസിയസ്സും അവശേഷിച്ച കൂട്ടാളികളും സൂത്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

പോളിഫെമസ്സിന്റെ പ്രേമകഥ

യുഗങ്ങൾക്കുശേഷം പോളിഫെമസിന് കാഴ്ച വീണ്ടുകിട്ടി. ഭീമാകാരനായ ബീഭത്സജീവിയായിജീവിതം തുടരേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ശാന്തനും തനി പാവവുമായി മാറിയിരുന്ന പോളിഫെമസിന് ഗലാറ്റിയോട് കടുത്ത പ്രേമം തോന്നി. ഗലാറ്റിക്ക് വിരൂപനായ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ലെന്ന് പോളിഫെമസ്സിനു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഗലാറ്റി അസിസ് എന്ന യുവാവുമായി പ്രേമത്തിലായപ്പോ പോളിഫെമസ്സ് അസിസ്നെ വധിച്ചു .

Leave a Reply
You May Also Like

ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എവിടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ?

നമ്മള്‍ മൊബൈലിലെ ഏതെങ്കിലും മാപ്പ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഒരു ലൊക്കേഷന്‍ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്താല്‍ , ആ പ്രോഗ്രാം ഉടന്‍ തന്നെ ആ പേരിനു സമമായ കോര്‍ഡി നേറ്റുകള്‍ ഉണ്ടാക്കും .

41 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ പടം പൊഴിയുന്ന ത്വക്കുമായി ഒരു കുട്ടി…

‘റെഡ് മാന്‍ സിണ്ട്രം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോക്ക് രോഗത്തിന് ജന്മനാ അടിമയാണ് ആരി വിബോവ എന്ന 16 കാരന്‍.

അച്ഛൻ മകൾക്കു താലി ചാർത്തുന്ന വിവാഹാചാരം ആരുടേത് ? ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ?

ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നമ്മളുടെ ഒരു തുമ്മലിലെ…

മനുഷ്യ മാംസം കടിച്ച് കീറാന്‍ അവര്‍ എത്തും‍; “മൊബാങ്കി“ നരഭോജികളുടെനാട്

മനുഷ്യ മാംസം കടിച്ച് കീറാന്‍ അവര്‍ എത്തും‍; “മൊബാങ്കി“ നരഭോജികളുടെനാട് നരഭോജികള്‍, മനുഷ്യമാംസം കടിച്ച് കീറി…