കാലങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടന്ന നിലവറ ആ കുടുംബം ഒടുവില്‍ തുറന്നു, അവര്‍ കണ്ടതോ ???

516

01

ആ നിലവറയില്‍ അവര്‍ കണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ?

വിസ്കോനിയയിലെ നെന്നഹ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് വിക്കും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ വീട്ടില്‍ കാലങ്ങളായി തുറക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു നിലവറ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവര്‍ അത് തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ വിക്കും കുടുംബവും ചേര്‍ന്ന് ആ നിലവറ വാതില്‍ തുറന്നു താഴെ ഇറങ്ങി…

02

അവര്‍ ചെന്നെത്തിയത് പണ്ട് ശീതയുദ്ധ കാലത്ത്  ആയുധങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പോലൊരു അറയിലേക്ക് ആയിരുന്നു. മുട്ടോളം പൊക്കത്തില്‍ വെള്ളം ഉണ്ടായിരഅറയില്‍, നിറച്ചു പെട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല പെട്ടികളിലും പഴകി ദ്രവിച്ച ഭക്ഷണ പദാര്‍ഥങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ നിലവറയുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ താന്‍ ഇവിടെ കഴിയുമ്പോള്‍ കഴിക്കാന്‍ കരുതി വച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ബാക്കിയാണ് അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

03

രണ്ടു ആഴ്ച സുഗമായി കഴിയാവുന്ന വെള്ളം,ആഹാരം,വെളിച്ചം മറ്റു സാമഗ്രികള്‍ അങ്ങനെ എല്ലാം ആ മുറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഈ പുരാവസ്തുക്കളും മറ്റും വിക്ക ഫാമിലി അവിടത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷക വകുപ്പിന് കൈമാറി. 1960 കാലത്ത് ഫ്രാങ്ക് സാന്ച് എന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ വീടും നിലവരയും നിര്‍മ്മിച്ചത്. അന്നു ഫ്രാങ്ക് കരുതി വച്ച പലതും ആണ് ഇന്ന് വിക്ക് കുടുംബം കണ്ടെത്തിയത്..!!!

04

05

06

07

08