കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍

193

കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കു നാം കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയാല്‍ നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലത്തെ രൂപം തെളിഞ്ഞാല്‍ !. പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ടോം ഹസ്സി ‘റിഫ്‌ളക്ഷന്‍സ് ‘ എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഫോട്ടോ സിരിസ് പുറത്തിറക്കി. നമ്മെ ഓര്‍മ്മകളുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ ചിത്രങ്ങള്‍

 

 

Advertisements