സൈന്യത്തിൽ മദ്യം നിരോധിക്കാത്തതു എന്തുകൊണ്ടാകും ?

0
451

ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മദ്യം ലഭിക്കുമെന്നതും കേട്ടുകാണും. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ മദ്യം സർക്കാർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സൈന്യത്തിന് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവരെ മദ്യം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?.

സൈനികരുടെ ജോലിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. വളരെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൈന്യം പ്രവർത്തിക്കണം. ഏറ്റവും തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർ ശത്രുക്കൾക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ കഴിയാത്തവിധം അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും, ശരീരത്തിലെ ചൂട് നിലനിർത്താനും അതിജീവിക്കാനും മദ്യം സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ സൈന്യത്തിലെ സൈനികരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകളിൽ ഒന്നാണ് മദ്യമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ. അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സൈന്യത്തിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റുസൈനികരും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇതേ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലും പിന്തുടർന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സൈനികർ മദ്യപിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നു.പല കാരണത്താലും സൈനികർക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നവരാണ്. അവർ തിരക്കില്ലാത്തപ്പോൾ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അത്കൊണ്ട് ഒഴിവു സമയം ചെലവഴിക്കാൻ മദ്യപാനം അവരെ സഹായിക്കുന്നു.