എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ കുട്ടികളെ പ്രശംസിക്കണം ?

603

 

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതാ പിതാക്കള്‍, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നല്ല രീതിയില്‍, അനുസരണ ഉള്ളവരായി വളര്‍ന്നു വരണം എന്ന ആഗ്രഹം അതിയായി ഉള്ളവരാണ്. അതിനു വേണ്ടി അവര്‍ ഏതറ്റം വരെ പോകുവാന്‍ തയാറാവുകയും ചെയ്യും. ഈ നല്ല മനസ്സിനെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്രയും നല്ലവരായ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് കാണുവാന്‍ കഴിയുകയില്ല.

എന്നാല്‍ ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നം നമ്മുടെ മാതാ പിതാക്കള്‍ക്ക് ഉണ്ട് . എന്താണ് അത് ? അവര്‍ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ അംഗീകരിക്കുവാനും പ്രശംസിക്കുവാനും മിനക്കെടാറില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ചില്‍ ആയി കാണുന്ന ആളുകള്‍ വരെ ഉണ്ട് ! ‘ഞാനിതെത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു’ അല്ലെങ്കില്‍ ‘ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാനും വന്നിരിക്കുന്നത് ‘എന്നൊക്കെ ആവും ഇവരുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ്. അങ്ങിനെയുള്ള ചിന്താഗതിയില്‍ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ? അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകള്‍ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരായ പാതയില്‍ നടത്തുവാന്‍ ഉപകരിക്കുമോ?

പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങള്‍ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് മുന്നിലാണ്. അവരെ നമ്മള്‍ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കുവാന്‍ പാടില്ല ! നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍, അവരെ പ്രശംസിക്കുവാന്‍ ഒരിക്കലും നിങ്ങള്‍ മടിക്കരുത്. എത്രയും കാശുകള്‍ മുടക്കി നിങ്ങള്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു എന്നിരുന്നാലും സ്‌നേഹപൂര്‍വമായ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശംസ, അല്ലെങ്കില്‍ സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടം നിങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുവാന്‍ മടി കാണിക്കരുത് . അത് മതി . ആ ഒരു പ്രവര്‍ത്തി മൂലം നിങ്ങളുടെ മകനോ മകള്‌ക്കോ എന്ത് മാത്രം ആത്മ വിശ്വാസം കിട്ടും എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നിങ്ങളെക്കാളും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ആവട്ടെ.