തൊഴിൽ അറിയാവുന്ന തൊഴിലാളികൾ…

236

Muralee Thummarukudy

തൊഴിൽ അറിയാവുന്ന തൊഴിലാളികൾ…

സൗദി അറേബ്യായിൽ വിവിധ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ എന്നൊക്കെയുള്ള വിവിധ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ അറിയാമോ എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് വായിച്ചു.

വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അനവധി തൊഴിലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ആളെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറുനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ. ഒരു തൊഴിലിലും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് മറുനാട്ടുകാർ കേരളത്തിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അവരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഏജന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അവർ ബാർബർ ആകണോ പാചകക്കാരൻ ആകണോ എന്നത്. നിർമ്മാണരംഗത്ത് ഉൾപ്പടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ആളുകളുടെ തൊഴിലിലെ അറിവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ അറിയാത്ത പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗൾഫിലെ പ്രശ്നവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും മറ്റനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ പഠിച്ചും അല്ലാതേയും, കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ആളുകൾ അവിടെ എത്തുന്നു. അത് തൊഴിലിനേയും സുരക്ഷയേയും ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമുക്കും മാതൃകയാക്കാം.

കേരളത്തിൽ എല്ലാ തൊഴിൽ രംഗത്തും മിനിമം പരിശീലനവും പരിചയവും വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കേണ്ട സമയം എന്നേ കഴിഞ്ഞു. മറുനാട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഒന്നുമല്ല ഇത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് മറുനാടൻ തൊഴിലാളികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്, അവരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പടെ ഉള്ള മേഖലകൾ സ്തംഭിക്കും. പക്ഷെ ഓരോ തൊഴിലിനും അടിസ്ഥാന പരിശീലനവും അറിവും നിർബന്ധമാക്കുകയും അവ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ഉപകാരപ്രദം ആണ്. അറിവുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വേതനം ആവശ്യപ്പെടാം, അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ ആയി പ്രോത്സാഹനം ആകും. ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്‌കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം (പണം മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും). അത്യാവശ്യം ഭാഷ, സുരക്ഷ, ഇതൊക്കെ ഇത്തരം പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗം ആക്കുകയും ചെയ്യാം.

മുരളി തുമ്മാരുകുടി