ഇന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം. വൃക്കകളെ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സങ്കീർണ്ണ ഘടനയോടുകൂടിയ വിവിധതരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളുള്ള ആന്തരീക അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ യൂറിയ പോലുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങളും ധാതു-ലവണങ്ങളും രക്തത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് ശരീര ദ്രവങ്ങളുടെ ജൈവപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയാണ് വൃക്കകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം. മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല, പരിണാമത്തിലൂടെ വൃക്കകൾ ലഭിച്ച എല്ലാ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ അരിച്ച് പുറത്ത് കളയുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആന്തരികാവയവം ആണ്‌ വൃക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിലെ രക്തം,ആഹാരം, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങളേയും ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളേയും പുറത്ത് കളഞ്ഞ് ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് വൃക്കകളാണ്‌.

ശരീരത്തിലെ ആകമാനം സന്തുലിത സ്ഥിതി (homoeostasis) നില നിർത്തൽ, അമ്‌ള-ക്ഷാര ക്രമീകരണം, ലവണ ഗാഡതാ നിയന്ത്രണം (electrolyte balance ), അതികോശ ദ്രാവക (extra cellular fluid) വ്യാപ്ത നിയന്ത്രണം, രക്ത മർദ്ദ നിയന്ത്രണം എന്നീ മേഖലകളിൽ വൃക്കകൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ നിർണായകമാണ്‌. ഇത്തരം സന്തുലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൃക്കകൾ സ്വതന്ത്രമായോ, നാളീരഹിത വ്യവസ്ഥകൾ പോലുള്ള അവയവ വ്യവസ്ഥകളോട് സഹകരിച്ചോ സാധ്യമാക്കുന്നു. റെനിൻ, ആഞ്ജിയോടെൻസിൻ II, അൽഡോസ്റ്റീറോൺ, വാസോപ്രെസ്സിൻ (Anti Diuretic Hormone), atrial natriuretic peptide എന്നീ ഹോർമോണുകൾ വൃക്കകളെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമാർജ്ജനം

ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി കോശങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ നിർമാർജ്ജനം വൃക്കകളുടെ സുപ്രധാന ജോലിയാണ്‌. യൂറിയ, യൂറിക് അമ്ലം എന്നിവ പോലുള്ള നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പാഴ്വസ്തുക്കൾ, മാംസ്യാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ, മർമ്മാംള (Nucleic Acid) ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.

അമ്ല-ക്ഷാര ക്രമീകരണം

ബൈകാർബണേറ്റ് (HCO3-) ലവണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വഴി വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ അമ്‌ള-ക്ഷാര ക്രമീകരണം നിർ‌വഹിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങളും ഇതിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ജലാംശനിയന്ത്രണം

രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് കാര്യമായി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിലുള്ള ഹൈപോതലാമസ് തിരിച്ചറിയുന്നു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി സ്രവിക്കുന്ന വാസോപ്രെസ്സിൻ (Anti Diuretic Hormone) എന്ന ഹോർമോൺ വൃക്കാനാളികളിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ പുനരാഗിരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വക്ഷീയ ചട്ടക്കൂടിനു താഴെ വയറിന്റെ പിൻഭാഗത്തായി കശേരുക്കളുടെ മുൻപിൽ രണ്ട്‌ വശത്തായി ഒരു ജോഡി വൃക്കകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ 0.5% ഭാരം വരുന്ന ഈ അവയവം മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഹൃദയം പമ്പുചെയ്യുന്നതിന്റെ 20% രക്തം വൃക്കകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ഓരോ വൃക്കയിലും നെഫ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകൾ 10 ലക്ഷം വീതം ഉണ്ട്‌. ഓരോ നെഫ്രോണുകളും പ്രത്യേക കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ കുഴലുകളാണ്.‌ ഈ കുഴലുകളുടെ അറ്റത്ത്‌ വികസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്‌. ഇവ ബൊവ്മാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.,

ശരീരത്തിലെ അധിക ജലം പുറന്തള്ളുന്നത് തുടരും. ശരീരത്തിലെ വെള്ളം, ഉപ്പ്, സോഡിയം, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് വൃക്കകളാണ്. ഇതോടൊപ്പം, വൃക്കകൾ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് കിഡ്‌നിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്നത്. നിങ്ങളുടെ കിഡ്‌നിയെ എക്കാലവും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അവർ..

വൃക്കകളെ ആരോഗ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.നിങ്ങളുടെ വൃക്കയെ എന്നെന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുക.

വൃക്കയെ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ:

ബ്ലൂബെറി: ബ്ലൂബെറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ബ്ലൂബെറിയിൽ പലതരം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വൃക്കയിലെ വീക്കം തടയുന്നു. ഇത് വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും.

പച്ച ഇലക്കറികൾ: എല്ലാ വിധത്തിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ച ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പച്ച ഇലക്കറികൾക്ക് ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇത് വൃക്കകളിൽ നിന്ന് വീക്കം നീക്കംചെയ്യുന്നു.

തൈര്, മോര്: കിഡ്‌നിയിൽ വിഷാംശം കൂടുതലായാൽ അത് കിഡ്‌നിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഇതിനായി തൈരും മോരും കഴിക്കാം. തൈരിലും മോരിലും നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൃക്കകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു

മില്ലറ്റ്: ബാർലി, തിന, റാഗി മുതലായവ കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മില്ലറ്റ് അതായത് നാടൻ ധാന്യം ഇന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ധാന്യം വൃക്കകൾക്ക് മാത്രമല്ല, കരളിനും ഹൃദയത്തിനും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും.

വിറ്റാമിൻ സി ഭക്ഷണങ്ങൾ: ബ്ലൂബെറി, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച് എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വളരെ സഹായകരമാണ്. ഇതുകൂടാതെ, പല പഴങ്ങളിലും വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ വൃക്കകൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നില്ല.

 

Leave a Reply
You May Also Like

നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടോ? എന്നാല്‍ ഈ മണ്ടന്‍ ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകും

ലോകത്ത് ദശലക്ഷത്തിന് മേല്‍ ആളുകള്‍ പ്രമേഹ ബാധിതരാണ്. പ്രമേഹം ഉള്ളവരോട് പതിവായി പലരും ചോദിക്കുന്ന വിവേക ശൂന്യമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ‘ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത’ കാര്യങ്ങള്‍

പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ഓടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ട്

ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ

ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നല്ല ഉറക്കവും സമീകൃതാഹാരം പിന്തുടരുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്.…

റംബുട്ടാൻ പഴത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

റംബുട്ടാൻ പഴത്തിൻ്റെ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പഴമാണിത്.…