ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സാഹസികതയും ഹില്‍ ക്ലൈമ്പിങ്ങും സിരകളില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന കെവിന്‍ തന്റെ സാഹസികത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ചെങ്കുത്തായ മലകയറ്റം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ…

തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഹില്‍ ക്ലൈംബരാണ് കെവിന്‍. ഈ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണൂ …

Advertisements