യോസ്മ പദ്ധതി ഇസ്രെയേൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്‌ഥയിൽ കൊണ്ട് വന്ന മാറ്റം

Shanavas S Oskar

1948ൽ ഇസ്രെയേൽ രൂപീകൃതം ആയതിന് ശേഷം അനേകം യുദ്ധങ്ങളും കുടിയേറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒക്കെ ആയി നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട രാജ്യം ആയിരുന്നു അതേ കുറിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ ബെൻഗൂറിയന്റെ കാലഘട്ടം അന്ന് ദാരിദ്ര്യം വളരെ കൂടുതൽ ആയിയിരുന്നു എന്ന് ഇസ്രെയേൽ ചരിത്രം പരിശോദിച്ചാൽ മനസിലാകും എന്നാൽ അതേ സമയം ഇസ്രെയേൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്‌ഥ പിന്തുടർന്ന് പോന്ന രാജ്യവും ആയിരുന്നു പിന്നീട് 1970കളുടെ അവസാനം ആണ് മൂലധനസമ്പത്ത് വ്യവസ്‌ഥയിലേക്ക് ചുവടു മാറ്റിയത് 18 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജൂത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഹസ്കല വരുത്തിയ വിപ്ലവകാരമായ മാറ്റം പോലെ ഒന്നായിരുന്നു യോസ്മ പദ്ധതി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്.1990-കളിലെ ഗവൺമെന്റ് വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഗ്രാമിന് രൂപം നൽകി. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഗവേഷണ വികസന ഫണ്ടിംഗിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു ലോകത്തിലെ തന്നെ രാജാവായി മാറി എന്ന് കാണാം.

1993 നും 1998 നും ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച യോസ്മ സംരംഭം ഇസ്രായേലി ബിസിനസുകളിലേക്ക് വിദേശ ധനസഹായം ആകർഷിക്കാൻ അവർ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ, ഇസ്രായേലിലെ സ്വകാര്യ സംരംഭ മൂലധനത്തിന്റെ അളവ് പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപത്തെ മറികടന്നു. 1993-ൽ സ്കീം സജ്ജീകരിച്ചപ്പോൾ, ഇസ്രായേലിലെ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിംഗിന്റെ ഏകദേശം 50% പൊതുപണത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എന്നാൽ 2000 ആയപ്പോഴേക്കും ആ അനുപാതം ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു.
യോസ്മയുടെ സമീപനം – ഒരു സംയുക്ത ഫണ്ടിൽ പണം മുൻനിർത്തി വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക – 30-ലധികം വിദേശ അധിഷ്ഠിത വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ സ്വയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

പൊതു-സ്വകാര്യ പണം സംയോജിപ്പിച്ച് ഫണ്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇസ്രായേലി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യോസ്മ പ്രോഗ്രാം. അതിന്റെ കേന്ദ്ര മാതൃകയിൽ, ഗവൺമെന്റ് സംരംഭം പുറത്തുനിന്നുള്ള നിക്ഷേപകർ സമാഹരിക്കുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ 40% വരെ നൽകും. ഇത് പരമാവധി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അതേ മൂല്യത്തിൽ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു വാങ്ങും. പ്രധാനമായും യുഎസ്എയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുമുള്ള പങ്കാളി നിക്ഷേപകർ ആയിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ.

ആദ്യ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ, ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ 100 മില്യൺ ഡോളർ യോസ്മയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു, ഏകദേശം 20 മില്യൺ ഡോളർ വീതം പത്ത് പൊതുസ്വകാര്യ ഫണ്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ, യോസ്‌മയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം 1993-ൽ100 മില്യൻ ഡോളറിൽ നിന്ന് 1996-ഓടെ 250 ദശലക്ഷം ഡോളർ ആയി ഉയർന്നു. 1998-ൽ സർക്കാർ അതിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും യോസ്മയിൽ തന്നെ വിറ്റു.ഇത് നിക്ഷേപ മേഖല സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. സ്വകാര്യ സംരംഭ മൂലധനം ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ചെലവഴിക്കുന്നു: അതിന്റെ ജിഡിപിയുടെ അനുപാതമായി 4.25%. ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ, ജിഡിപിയുടെ 1.95% മാത്രമാണ് ഗവേഷണ-വികസനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നു കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ്രെയേൽ എത്രമാത്രം മുന്നിൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

യോസ്മ ഗ്രൂപ്പ് 40-ലധികം കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ പലതും അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് സയൻസസ്, ടെക് എന്നിവയിൽ പ്രാഥമിക താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാൽ, ഗ്രൂപ്പ് സർവകലാശാലകളുമായും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേർന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തന ബന്ധം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലും സർക്കാർ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ-വികസന ചെലവ് റാങ്കിംഗിൽ കൊറിയ ഇസ്രയേലിനോട് അടുക്കുന്നു, നവീനത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൊറിയ-ഇസ്രായേൽ ആർ ആൻഡ് ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രതിവർഷം 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുന്ന സംയുക്ത ഫണ്ട്, ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വാണിജ്യ പദ്ധതികൾ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആണ് നിക്ഷേപിക്കുക

Leave a Reply